Fri frakt från:

600kr

Köpvillkor

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) inklusive moms är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta. Priser anges inklusive moms. För att se fraktpriset och eventuella faktureringavgifter gå till kassan.

Betalningsalternativ

Betalning kan ske med Visa eller MasterCard, med faktura (i samarbete med Payson). En administrativ avgift tillkommer för faktura (se nedan).

Administrativa avgifter

Förskottsinbetalning till bankgiro: 0 kr
Visa, MasterCard: 0 kr (admininstreras av Payson)
Faktura: 19 kr (admininstreras av Payson)

Kortbetalning och betalning mot faktura

Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer i förekommande fall. Betalning görs mot kortbetalning via Internet. Vi använder Payson betalsystem (www.payson.se) för både kort och fakturabetalningar, vilket möjliggör betalning med VISA / MasterCard, Internetbank Föreningssparbanken / Swedbank, Internetbank Handelsbanken, Internetbank SEB, Internetbank Nordea, Innestående medel i Paysons konto. Ditt kortnummer skickas vidare med krypterad kod och valaine.se har inte tillgång till dina kortuppgifter.

Payson är ett registrerat betalningsinstitut under Finansinspektionens tillsyn.

Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad från förfallodagen.

Valaine Organic Lifestyle reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga oss att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Valaine Organic Lifestyle lider ekonomisk skada, polisanmäls. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Fraktpriser

Vi tar endast betalt för den faktiska frakt- och embalagekostnaden. För att se fraktpriset för en produkt lägger du den i kundvagnen och går till kassan.  Vi har samma fraktpris för alla paket upp till 500 gr, så det lönar sig att beställa flera varor samtidigt.


Leverans och avbeställning

Beställningar mottagna före kl. 12.00 på måndag till torsdag kommer att behandlas samma dag. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas på följande måndag.

Varorna levereras till vår postombud 2 gånger i veckan -  på onsdagar och fredagar.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Valaine Organic Lifestyle köpevillkor.

Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från oss antigen per e-post eller fax.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir Valaine Organic Lifestyle egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel

Valaine Organic Lifestyle ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Valaine Organic Lifestyle bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Kundens rättigheter vid försening

I de fall Valaine Organic Lifestyle ej kan leverera vara inom angiven leveranstid har kunden rätt att häva sin beställning. Detta gäller inte fall då Posten inte lyckas leverera din order inom beräknad tid.

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Valaine Organic Lifestyle på telefon 070-4978075, via e-post ieva(snabela)valaine.se eller via http://www.valaine.se och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

Defekta produkter som returernas till Valaine Organic Lifestyle bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende.

I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Valaine Organic Lifestyle förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Valaine Organic Lifestyle står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods. I alla andra fall står du för fraktkostnad själv.

Ångerrätt

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen och kontrollera att varan fungerar förutsatt att varans art förutsätter detta. Varan får dock ej vara använd förutom detta.

Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Valaine Organic Lifestyle, förslagsvis via e-post på ieva @ valaine.se. Returfrakten bekostas av konsumenten. För att åberopa sin ångerrätt ska kunden kontakta Valaine Organic Lifestyle via e-post ieva (snabela) valaine.se och meddela att varan har skickats tillbaka. Varan ska skickas tillbaka till följande adress:

Valaine Organic Lifestyle, Mittspåret 17, 1875 Täby.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

Om en vara är transportskadad skall Valaine Organic Lifestyle kontaktas inom skälig tid för information om ersättning.

Återbetalning av ordersumma

Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska Valaine Organic Lifestyle återbetala ordersumman eller makulera fakturan inom 30 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Valaine Organic Lifestyle debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka Valaine Organic Lifestyle kostnader för transport och administration.

Transportskadat gods

Om en vara från Valaine Organic Lifestyle skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, Posten 020-23 22 21) dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Valaine Organic Lifestyle kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Valaine Organic Lifestyle befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Hantering av personuppgifter


Valaine Organic Lifestyle sprider aldrig dina personuppgifter till tredje part, men kan använda dem för att skicka reklam angående vår egen butik eller någon av de butiker som ingår i vårt företag. Du som kund har dock alltid rätt att avböja dig sådana utskick och borttagning ur vår databas om du så önskar.

Tvist

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Valaine Organic Lifestyle.

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se/.

Övrigt

Valaine Organic Lifestyle förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Valaine Organic Lifestyle rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Valaine Organic Lifestyle skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt