Fri frakt från:

600kr

Köpvillkor

BUTIKEN UPPHÖR DEN 31 JANUARI 2019 VILKET INNEBÄR - INGEN RETUR- ELLER BYTESRÄTT.

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) inklusive moms är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta. Priser anges inklusive moms. För att se fraktpriset och eventuella faktureringavgifter gå till kassan.

Betalningsalternativ

Betalning kan ske med Visa eller MasterCard, med faktura (i samarbete med Payson). En administrativ avgift tillkommer för faktura (se nedan).

Administrativa avgifter

Förskottsinbetalning till bankgiro: 0 kr
Visa, MasterCard: 0 kr (admininstreras av Payson)
Faktura: 19 kr (admininstreras av Payson)

Kortbetalning och betalning mot faktura

Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer i förekommande fall. Betalning görs mot kortbetalning via Internet. Vi använder Payson betalsystem (www.payson.se) för både kort och fakturabetalningar, vilket möjliggör betalning med VISA / MasterCard, Internetbank Föreningssparbanken / Swedbank, Internetbank Handelsbanken, Internetbank SEB, Internetbank Nordea, Innestående medel i Paysons konto. Ditt kortnummer skickas vidare med krypterad kod och valaine.se har inte tillgång till dina kortuppgifter.

Payson är ett registrerat betalningsinstitut under Finansinspektionens tillsyn.

Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad från förfallodagen.

Valaine Organic Lifestyle reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga oss att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Valaine Organic Lifestyle lider ekonomisk skada, polisanmäls. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Fraktpriser

Vi tar endast betalt för den faktiska frakt- och embalagekostnaden. För att se fraktpriset för en produkt lägger du den i kundvagnen och går till kassan.  Vi har samma fraktpris för alla paket upp till 500 gr, så det lönar sig att beställa flera varor samtidigt.


Leverans och avbeställning

BUTIKEN UPPHÖR DEN 31 JANUARI 2019 VILKET INNEBÄR - INGEN RETUR- ELLER BYTESRÄTT.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir Valaine Organic Lifestyle egendom tills dess full betalning erlagts.